Skip to the content

Vijesti

Otvoren konkurs za prijem novih studenata u akademskoj 2020/21. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini Ovogodišnji konkurs/natječaj za upis studenata na I godinu I i II ciklusa studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru je otvoren i trajat će: Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u ...

Online vodič za buduće studente

Proizvodnja hrane je najstarije zanimanje na svijetu. Uzgoj biljaka je nezamjenjiv, a biti agronom je odgovorno zanimanje koje u današnje vrijeme mora odgovoriti velikom broju izazova. Danas više nego ikad, zdrava i kvalitetna hrana je ključ zdravlja i dobrobiti. Pandemija virusa COVID-19 nam je još više ukazala na potrebu za proizvodnjom naše hrane.Uskoro počinje upis na Agr ...

Promocija Agromediteranski fakultet

Agromediteranski fakultet je kao nastavno-naučna visokoobrazovna institucija započeo sa radom 1997/1998. akademske godine.  Novi načini studiranja pružaju razumijevanje trenutnih trendova i potrebu za inoviranjem postojećih nastavnih planova i programa uz uvođenje novih tehnologija i angažman stručnog osoblja iz IT sektora. Prvenstveno ćemo se na fakultetu usmjeriti na mogućno ...

Studirati na Agromediteranskom fakultetu

Pandemija, uzrokovana CORONA virusom (Covid-19), kojoj smo svi svjedoci poslijednjih mjeseci, pokazala je još jednom ono što većina ljudi iz privrednog sektora svake zemlje jako dobro zna, a to je neophodnost domaće proizvodnje. Dovoljna je bila pojava jednog „malog, nevidljivog“ organizma pa da se preko noći zatvore sve granice i da cijeli „svijet stane“. Kako je stanovništv ...

Polimeri – ekološki i zdravstveni problem

Svakom čovjeku briga za zdravlje je na prvom mjestu. Stoga bi ekologija i očuvanje prirode trebalo postati glavna stavka u životu svakog od nas. Danas živimo u svijetu u kojem postoji nebrojeno mnogo onečišćivača okoliša i drugih toksičnih tvari koje su štetne za ljudsko zdravlje. Među njima se nalaze i materijali koji u svakodnevnoj upotrebi u našem životu imaju štetno djelo ...

Značaj vode za biljke

„Voda je osnovni princip i uzor svega što postoji, iz koje je sve nastalo i u koju se sve vraća. Ona je beskonačna, vječna materija koja se kreće, zgušnjava i razređuje i tako nastaju sve pojave. Gdje nema vode - tu nema života. To je prva potreba čovjeka, koju on mora trajno da obezbijedi, prije nego što počne da gradi svoje stanište.“  Nastanak, život i rast biljaka na Zemlj ...

Značaj sobnih biljaka u interijerima

Neke sobne biljke imaju sposobnost otklanjanja štetnih tvari iz zraka u prostorijama, ne samo da poboljšavaju fizičko zdravlje ljudi, već je utvrđeno i da osiguravaju pozitivne efekte na psihičko zdravlje smanjivanjem stres, podizanjem radne efikasnost, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji iz 2002. godine i uklanjanjem štetnih materija iz zraka „štetne hemikalije koje se ...

Povrće bogato fitohemikalijama - glukozinolatima

Posljednjih dvadesetak godina intenzivno se istražuje povoljan biološki uticaj fitohemikalija na zdravlje ljudi. Fitohemikalije su biološki aktivni sekundarni metaboliti koji hrani biljnog porijekla daju boju, aromu, miris i okus, prirodnu toksičnost na štetnike i izrazito povoljan utjecaj na ljudsko zdravlje. Glukozinolati se smatraju fitohemikalijama jer su sekundarni metabo ...

Vrijeme je za sjetvu/sadnju ovog povrća na otvorenom

Kraj aprila i početak maja je vrijeme za sjetvu i sadnju značajnih povrtlarskih kultura na otvorenom (vrt, bašča, njiva). Posebno značajne povrtlarske kulture za naša područja koje se sad siju i sade su plodovito povrće iz porodice Solonaceae (Pomoćnice) i Cucurbitaceae (porodica tikava). Ove biljke iako pripadaju različitim porodicama, imaju dosta sličnosti kako sa biološkog ...

MIŠLJENJE I STAVOVI O DODACIMA U PREHRANI

Agromediteranski fakultet dalje nastavlja sa objavljivanjem interesantnosti vezano za različite oblasti koje se izučavaju u sklopu nastavnog procesa. Današnja tema je "Mišljenje i stavovi o dodacima u prehrani". Ovo istraživanje je rezultat istraživanja studenata druge godine drugog ciklusa studija, smjera Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi pod mentorstvom profe ...

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba