Skip to the content

Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi kao smjer na Agromediteranskom fakultetu postoji od 2011/2012. akademske godine. Ovaj smjer će omogućiti usvajanje potrebnih znanja o osnovama poljoprivrednih sistema za proizvodnju i preradu hrane, o njihovoj efikasnosti i civilizacijskoj i društvenoj situiranosti.

Ekologije i upravljanja okolišom u poljoprivredi je smjer namijenjen budućim inženjerima analitičarima iz područja ekologije i održivog upravljanja okolišom u poljoprivredikao i inženjerima zaštite životne sredine kao kreatorima razvoja poljoprivrede uskalađenog sa okolišem 

  

Copyright © 2024 UNMO.ba