Skip to the content

Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi kao smjer na Agromediteranskom fakultetu postoji od 2011/2012. akademske godine. Ovaj smjer će omogućiti usvajanje potrebnih znanja o osnovama poljoprivrednih sistema za proizvodnju i preradu hrane, o njihovoj efikasnosti i civilizacijskoj i društvenoj situiranosti.

Poljoprivredno inženjerstvo, te važnost uvođenja inovacija u proizvodnju hrane komplementarna je sa modernim stremljenjima konkurentne poljoprivrede. Osim toga polaznici, ovog studijskog programa, će savladati kurseve iz upravljanja proizvodnim sistemima sa aspekta sistema okolinskog upravljanja i sistema kvaliteta.

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost je važna disciplina za inženjere koja doprinosi uspostavljanju poljoprivrednog rasta sa ograničenim korištenjem prirodnih resursa. Nakon svake proizvodnje ostaje otpad, koji kao roba ima svoju cijenu i svoje tokove, pa će polaznici apsolvirati i kurs iz upravljanja otpadom.

Savladavajući pojedine discipline kandidati će ovladati rizicima, kao stručnim pojmom, koji je strukturalno  vezan za suštinu moderne civilizacije, njihovim prepoznavanjem u konceptu održivog razvoja, razumjevanju i mogućnostima nastanka akcidenata.

Osim toga ovladat će načinima izgradnje ekološke svijesti kod menadžera, tehnologa i inženjera zaštite okoliša u poljoprivredi.

Zatim načinima širenja svijesti o povezanosti i nedjeljivosti čovjeka sa njegovim privrednim djelovanjem i prirode, kako bi se prevencijom, predostrožnošću, demokratijom i integracijom smanjio pritisak na okolinu.

Copyright © 2019 UNMO.ba