Skip to the content

PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Studijski program PEJZAŽNA ARHITEKTURA ima za cilj da pruži obrazovanje u teoriji i praksi i da na taj način obezbijedi diplomiranom studentu potrebne stručne kompetencije za obavljanje širokog spektra aktivnosti iz ove oblasti. Osim isključivo predmeta hortikulturne struke ovaj studijski program uključuje i predmete iz drugih područja, polja i grana (ekologije, likovne umjetnosti, arhitekture, građevine, primjene informacijskih tehnologija...). Sticanje i proširivanje znanja iz oblasti savremenih tehnologija oblikovanja i zaštite pejzaža, uključujući i IT tehnologije, te ekološki prihvatljive tehnologije u pejzažnoj arhitekturi. student se osposobljava da odgovori zahtjevima i interesima iz područja oblikovanja zelenih površina i osnovama održavanja zelenila, raspoznavanja biljnih vrsta i drugih oblasti.

Cilj ovog studijskog programa jeste školovanje kadrova za rješavanje sve većih, raznolikijih i složenijih čovjekovih prostornih potreba koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u pejzažu i prostoru, a za koje je potrebno obrazovanje iz različitih područja (kao što su ekološko, društveno-ekonomsko, tehničko, biotehničko i umjetničko). Studij je osmišljen tako da buduće studente opremi potrebnim alatima i specifičnim vještinama, kako bi se razvili u privatnom i profesionalnom području odgovornom za provođenje i praćenje inovativnih i višenamjenskih pejzažnih projekata.

Pejzažna arhitektura kao studij osposobljava studente za poslove u području ove djelatnosti da budu pejzažni planeri ili projektanti, istraživači ili saradnici, voditelji ili članovi timova za rad unutar društvenog i privatnog sektora uređenja i zaštite pejzaža, za bavljenje poslovima organizacije, projektovanja, inoviranja i razvoja novih tehnologija u pejzažnoj arhitekturi i očuvanju prirodnih pejzaža. To im omogučava zapošljavanje u: projektnim i planerskim biroima; preduzećima za izgradnju, održavanje i njegu gradskog zelenila; naučno-istraživačkim institutima; srednjem i visokom školstvu u obrazovanju za struku pejzažne arhitekture; ustanovama za zaštitu prirodne i kulturne baštine i zaštitu životne okoline; upravnim gradskim službama i resornim ministarstvima nadležnim komorama i u organima stručnih udruženja i društava na poslovima organiziranja i promocije stručne djelatnosti pejzažne arhitekture, te za nastavak naučnog usavršavanja na doktorskom studiju.

Izučavanjem 18 obaveznih, te dva izborna predmeta, podijeljenih u četiri semestara. Studenti će biti u prilici da steknu stručna znanja vezana za oblikovanja i očuvanja zelenih prostora u teorijskom, ali i u praktičnom smislu. Obavezni predmeti počev od II semestra, kao i u III i IV semestru obuhvataju obavezu polaganja praktičnog dijela u sklopu studija Vrtni dizajn I, II i III.

1. Opći podaci o studijskom programu

 

 

a. Naziv:

PEJZAŽNA ARHITEKTURA

 

b. Nivo (ciklus):

II ciklus / diplomski studij

 

c. Broj ECTS bodova:

120 ECTS

 

d. Vrsta studija:

akademski studij

 

e. Zvanje:

Magistar/magistra inženjer/inženjerka pejzažne arhitekture

f. Područja, polja, grane (oblast-i) obrazovanja:

 

Biotehničke nauke, poljoprivreda, ukrasno bilje i pejzažna arhitektura

g. Način izvođenja:

redovan/redovan samofinansirajući/vanredan

 

h. Nosilac i izvođač studijskog programa:

Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

Copyright © 2024 UNMO.ba