Skip to the content

Riječ dekana

 

„Zdravlje plodnog tla, biljaka, životinja i ljudi su neraskidivo povezani“ 

Sir Albert Howard

Dragi studenti i prijatelji dobro došli na stranicu Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Agromediteranski fakultet osnovan je 1997/1998. godine i jedna je od osam članica Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru. Nastava na Fakultetu odvija se putem tri studijska odsjeka na dodiplomskom i diplomskom studiju: Voćarsko-vinogradrski, Povrtlarsko-cvjećarski, Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi. U pripremi je i pokretanje diplomskog studija Urbane poljoprivrede, kao i doktorskog studija Poljoprivredne nauke.
U nastavnom procesu na Fakultetu se danas izvodi više od 50 silabusa na dodiplomskom i diplomskom nivou studija. Dodiplomski studij (bakalaureat) traje tri godine (180 ECTS), a diplomski studij (magistar struke) dvije godine (120 ECTS). Fakultet je izvršio i sve pripreme za treći ciklus visokog obrazovanja – doktorski studij – u trajanju od tri godine (180 ECTS).
U skladu s reformskim tendencijama Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, vođenim duhom i idejama Bolonjske deklaracije, te nizom drugih ključnih dokumenata vezanih za evropski akademski prostor, Agromediteranski fakultet radi na temeljitoj inovaciji nastavnih planova i programa kako bi izašao u susret izazovima vremena.
Agromediteranski fakultet svojim studentima pruža kvalitetnu osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u različitim vladinim i nevladinim institucijama, preduzećima, institucijama obrazovanja, pokretanju vlastitog bizisa kao i za nastavak naučnoistraživačkog rada.
Imajući u vidu iskustva i pozitivna postignuća srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavnici, i saradnici Fakulteta odlučni su u namjeri da bosanskohercegovačkim mladim naraštajima ponude niz prepoznatljivih kvalitetnih studijskih programa usporedivih s većinom razvijenih studija u Evropi.
U tranzicijskom procesu kroz koji prolazi bosanskohercegovačko društvo i visoko školstvo, u čijem fokusu je naučna interdisciplinarnost, Agromediteranski fakultet nastavit će razvijati aplikativne dimenzije znanja u širem kontekstu dostignuća poljoprivrednih nauka.
Pored osnovne misije – obrazovanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ će i ubuduće iskazivati svoju predanost za razvoj naučne i stručne saradnje Fakulteta. Iako je trenutno saradnja vrlo intenzivna. Fakultet provodi veliki broj naučnih projekata financiranih iz različitih izvora s domaćim partnerskim institucijama, te sa partnerima iz inostranstva. Veliki naglasak u aktivnostima Fakulteta ima stručna suradnja sa partnerima iz agroindustrije, te poljoprivrednim proizvođačima i obiteljskim gospodarstvima. Stručnom suradnjom i direktnim transferom rezultata istraživanja u praksu Fakultet intenzivno doprinosi razvoju poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na primjeni najnovijih rezultata istraživanja u svrhu održive poljoprivredne proizvodnje i daljeg promovisanja održivog razvoja.
Fakultet je kroz svoju historiju uspješno prošao brojne izazove i kontinuirano se razvijao u svim područjima djelovanja. Daljnje napredovanje na istim principima naš je izazov i zadatak za budućnost. Sigurno je da će uposlenici Fakulteta svojim predanim radom doprinijeti razvoju Fakulteta, dobrobiti njegovih studenata, partnera ali i društva u cjelini.

Dekan
prof. dr. Elma Temim

Copyright © 2024 UNMO.ba