Skip to the content

Biotehnika

Cilj novog studijskog programa I ciklusa „Biotehnika“ je da polaznici usvoje opća znanja temeljena na naučnim osnovama iz područja biotehničkih nauka, polja agronomije i da steknu vještine koje će im biti potrebne za naučno utemeljena riješavanje problema iz ovog područja. Nadalje, cilj programa je pružanje multidisciplinarnog obrazovanja u teoriji i praksi i to na način da se obezbjede stručne kompetencije za obavljanje aktivnosti iz područja agronomije.

Studijski program će obrazovati kadrove koji će moći biti zaposleni unutar društvenog sektora iz oblasti agronomije (poljoprivrede), baviti se planiranjem i organizacijom radnih procesa u biljnoj proizvodnji, pripremi radnih mjesta za optimalno provođenje tehnoloških procesa, za proizvodnju biljaka uz optimalan izbor  agrotehničkih mjera - prihrane, zaštite i njege usjeva, pravilno skladištenje i čuvanje kao i pripremu proizvoda za prodaju i distribuciju na tržištu. Mogu se također baviti općenito poslovima organizacije, proizvodnje, inoviranja, razvoja novih poljoprivrednih proizvoda na osnovu istraživanja, kao i planiranjem maksimalne dostupnosti raspoloživih resursa. Studentima će nakon završetka I ciklusa biti omogućen nastavak daljnjeg obrazovanja na II ciklusu.

Također, u sklopu redovne praktične nastave, terenske nastave, radionica u sklopu predmeta, ali i posebno organizovane stručne prakse, studenti će imati mogućnost da razviju svoje sposobnosti i vještine koje će im pružiti mogućnost samozapošljavanja i konkurentnosti na tržištu rada.

Ovaj dodiplomski studij namijenjen je sticanju širih znanja iz područja agronomije općenito biljne proizvodnje, ekološki prihvatljive biljne proizvodnje kao i savremenom primjenom IKT-a u poljoprivredi. Agronomi se danas bave i proizvodnjom hrane i očuvanjem, zaštitom te održivim korištenjem prirodnih resursa (voda, tlo), ali i uređenjem okoliša. Zato ova grana zahtjeva visokoobrazovane i specijalizirane stručnjake.

Savremena poljoprivredna proizvodnja, zahtjeva i uvođenje informatičkih sistema u svrhu praćenja potreba za navodnjavanjem, gnojidbom, rezidbom, preventivnom detekcijom pojave bolesti i prisutnosti štetočina, praćenjem mikroklimatskih prilika kao jedne cjeline kojom se vodi jedna intenzivna poljoprivredna proizvodnja.

Ovim  novim studijskim programom studenti bi upisali odsjek BIOTEHNIKA, a smjerove bi odabrali na II godini u zavisnosti od svog opredjeljenja.

Studenti mogu izabrati jedan od tri smjera:

-           Biljna proizvodnja

-           Ekološka poljoprivreda

-           IT u poljoprivredi

 

1.     Opći podaci o studijskom programu

Naziv:

BIOTEHNIKA

 

Nivo (ciklus): 

I ciklus / dodiplomski studij

 

Broj ECTS bodova:

180 ECTS

 

Vrsta studija:

akademski studij

 

Zvanje:

Bachelor inžinjer agronomije – smjer Biljna proizvodnja

Bachelor inžinjer agronomije – smjer Ekološka poljoprivreda

Bachelor inžinjer agronomije – smjer IT u poljoprivredi

 

Područja, polja, grane (oblast-i) obrazovanja:

 

Poljoprivreda, Biotehničke nauke

Način izvođenja:

redovan/redovan samofinansirajući/vanredan

 

Nosilac i izvođač studijskog programa:

Agromediteranski fakultet „Džemal Bijedić    u Mostaru

Copyright © 2024 UNMO.ba