Skip to the content

O fakultetu

Zgrada Agromediteranskog fakulteta

Agromediteranski fakultet je je kao nastavno-naučna visokoobrazovna institucija započeo sa radom 1997/1998. akademske godine. Početak rada se javlja kao potreba regije za mladim stručnjacima, koji će u agroekološkim uslovima submediteranskog dijela BiH razvijati specifičnu voćarsko-vinogradarsku i povrltlarsko-cvjećarsku proizvodnju. Planovi i programi Agromediteranskog fakulteta su napravljeni sa ciljem da pruže znanje i vještine iz oblasti specifičnih mediteranskih kultura i uvođenja novih tehnologija uzgoja. 

Veliki potencijal mediteranskog dijela Bosne i Hercegovine sa specifičnom poljoprivrednom proizvodnjom i posebnostima agro-ekoloških uslova, nameću uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih kultura karakterističnih za ovo podneblje, kao i proizvodnju u zaštićenim prostorima. Agromediteranski fakultet nastoji da sa razvojem studijskih programa obrazuje stručnjake osposobljene za sve poslove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji hrane za vlastite potrebe i potrebe turizma. Danas razvijene zemlje na vrlo visokom tehnološkom nivou u poljoprivrednu proizvodnju uvode ova saznanja i dostignuća, kroz uvođenje novog sortimenta i nove savremene načine proizvodnje, tako da i mi kroz naš obrazovni proces moramo se prilagođavati brzom transferu znanja za potrebe voćarsko-vinogradarske i povrtlarsko-cvjećarske proizvodnje.

Danas je Agromediteranski fakultet organizaciona jedinica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru  Fakultet je smješten u Univerzitetskom sportsko-rekreacionom centru "Midhad Hujdur – Hujka". Fakultet nastoji da sa razvojem studijskih programa obrazuje stručnjake osposobljene za sve poslove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji hrane za vlastite potrebe i potrebe turizma. Danas razvijene zemlje na vrlo visokom tehnološkom nivou u poljoprivrednu proizvodnju uvode ova saznanja i dostignuća, kroz uvođenje novog sortimenta i nove savremene načine proizvodnje, tako da se i mi kroz naš obrazovni proces moramo prilagođavati brzom transferu znanja za potrebe voćarsko-vinogradarske, povrtlarsko-cvjećarske proizvodnje kao i ekološkog pristupa poljoprivredi.

Fakultet je smješten u dvije moderne, planski urađene zgrade sa svom potrebnom infrastrukturom s ukupnom površinom od oko 1000 m2. Osim učioničkog prostora, Fakultetposjeduje i laboratorije u kojima se obavlja nastavna, kao i naučno-istraživačka i stručna djelatnost putem osnovnih i primjenjenih istraživanja, studija i projekata.      

Osim laboratorija, nastavnicima i studentima su na raspolaganju i dva staklenika površine od po 150 m2 za naučno-istraživački rad osoblja i za vježbe studenata, te 1 ha obradivog zemljišta kao poligona za praktičnu nastavu.

 Studijski programi

Agromediteranski fakultet je započeo s provedbom nastave prema principima Bolonjskog procesa u akademskoj godini 2008/09. Fakultet organizuje i izvodi studije prvog i drugog ciklusa na tri smjera:

  • voćarsko-vinogradarski;
  • povrtlarsko-cvjećarski;
  • ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi;
  • hortikulturni inžinjering
  • biotehnika
  • nutricionizam

Nastavni planovi i programi koncipirani su s ciljem da se osigura apsolutna pokretljivost studenata, između srodnih fakulteta bosanskohercegovačkih i evropskih univerziteta. U narednom periodu Bosnu i Hercegovinu očekuje pristupanje Evropskoj Uniji, tako da poljoprivredna proizvodnja i obrazovni proces se trebaju usaglasiti sa novim evropskim standardima. Jedan od koraka je i reforma u obrazovanju kadrova za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Uzimajući u obzir navedeno kreiran je nastavni plan, isti na prvoj godini za tri smjera, a u nastavku školovanja uvode se specijalistički predmeti. U trećoj godine nastava se izvodi teoretski i praktično na našem poligonu, te  u firmama  koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Koriste se kapaciteti firmi d.o.o. Jaffa  komerc i d.o.o. Hercegovinalijek sa kojima fakultet ima dogovor za izvođenje praktične nastave.

 

Copyright © 2024 UNMO.ba