Skip to the content

Vijesti

Dodjela Dekanove nagrade

Na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dodijeljene su Dekanove nagrade najboljim studentima u akademskoj 2021/2022. godini. Dodijeljeno je sedam Dekanovih nagrada. V.d. dekana Agromediteranskog fakulteta, van.prof.dr. Alisa Hadžiabulić je istakla i pohvalila rad naših najboljih studenata, što naravno nije posljedica ni slučajnosti, ni sponta ...

Održano predavanje "IKT u poljoprivredi - praktični primjeri u okruženju"

Dana 25.4.2023. godine na Agromediteranskom fakuletatu održano je predavanje na temu "IKT u poljoprivredi - praktični primjeri u okruženju", a predavač je bila prof. Alma Šećerbegović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Predavanju su prisustvovali studenti našeg Fakulteta, koji su imali priliku naučiti i praktično vidjeti primjenu IKT tehnologija u poljopri ...

NOVI STUDIJSKI PROGRAM NUTRICIONIZAM

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primijenjena prirodna nauka koja proučava odnos između čovjeka i hrane, te implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektiraju se na sociološki, psihološki, fiziološki, hemijski i biohemijski aspekt života. Pokretanje dodiplomskog studija „Nutricionizma“ je proizašlo iz sve izraženije potrebe za obrazovanjem stručnih kadrova koji će bit ...

NOVI STUDIJSKI PROGRAM BIOTEHNIKA

Cilj novog studijskog programa I ciklusa „Biotehnika“ je da polaznici usvoje opća znanja temeljena na naučnim osnovama iz područja biotehničkih nauka, polja agronomije i da steknu vještine koje će im biti potrebne za naučno utemeljena riješavanje problema iz ovog područja. Nadalje, cilj programa je pružanje multidisciplinarnog obrazovanja u teoriji i praksi i to na način da se ...

Održana radionica o odživosti u Beogradu

Zapadnobalkanski institut sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu ugostio je partnere sa projekta VIRAL na radionici o održivosti i mogućnostima za nastavak saradnje između poljoprivrednog i biznis sektora tokom 3. i 4. aprila u Beogradu. Radionica je okupila preko 30 predstavnika projektnih institucija. Između ostalih aktivnosti posebno je značajna poseta ICT Hu ...

Dan otvorenih vrata na Univerzitetu

Dan otvorenih vrata na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru bit će upriličen u utorak, 25. aprila 2023. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Dan otvorenih vrata predstavlja priliku za maturante i buduće studente da se upoznaju i dodatno informišu o radu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i mogućnostima studiranja na fakultetima ili univ ...

Novi VIRAL događaj- radionica u Beogradu

U ponedeljak i utorak 03-04. aprila Zapadnobalkanski institut i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostit će predstavnike poljoprivrednih i elektrotehničkih fakulteta i tehnoloških inkubatora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Rumunije (Program rada). Preko 30 učesnika podijeliće svoja dosadašnja iskustva u organizovanju studentskih takmičenja u formatu hakatona ...

Mogućnost obavljanja prakse u ljetnom semestru 2022/23 na CULS u Pragu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Oblasti na koje se može nominavati su poljoprivreda, ekonomija, mašinstvo I građevina. Kvota za studente prvog i drugog ciklusa je (4) četiri. Praksa će trajati dva do tri mjeseca. Zainteresovani studenti koji žele da ostvare ...

Svečana promocija i dodjela diploma

U sklopu obilježavanja 46. godišnjice postojanja i rada Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, održana je svečana promocija i dodjela diploma studentima koji su svoje školovanje završili akademskoj 2021/2022 godini. Dio atmosfere prikazan je na slikama u prilogu: ...

ODRŽANA RADIONICA O TREŠNJI

Dana 9.3.2023. godine održana je radionica o trešnji na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Organizatori radionice su Poljoprivredni fakultet, Institut za hortikulturu Banja Luka, uz podršku Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini, Agronomskog i  prehrambeno - tehnološkog fakulteta i Jaffa-Komerca d.o.o. Radionica je bila podijeljena na teoretski ...

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba