Skip to the content

Vijesti

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Valjadolidu u zimskom semestru 2021/22

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Oblasti na koju se može aplic ...

VIRAL: Proljeće donosi tri hackathona u Banja Luci, Mostaru i Nikšiću

Primijeniti znanje stečeno kroz fakultetsko obrazovanje, riješiti stvarne probleme s kojima se susreću preduzeća iz poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori te se pritom dobro zabaviti sa svojima kolegama – sve će to imati priliku učiniti učesnici hackathona koji će biti organizirani u Banja Luci, Mostaru i Nikšiću u drugoj polovici maja. Hackathoni, organizi ...

Ponovljeni poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama: • TH Keln – mašinstvo – studenti prvog, drugo ...

//Sastanak u Mostaru//

Jedan od ciljeva projekta VIRAL (Erasmus +) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste implementacija studentskih takmičenja (hakatona) na univerzitetima koji učestvuju u ovom projektu. U cilju kvalitetnije pripreme serije studentskih takmičenja, održan je projektni sastanak u Mostaru 25. i 26. februara 2021. godine. Domaćin sastanka je bio tehnološki park Intera. Na sasta ...

Prezentacija naučno-istraživačkih projekata Univerziteta

Danas je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana prezentacija naučnoistraživačkih projekata nastavnog i saradničkog osoblja fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru čija implementacija je trajala u 2020. godini. Navedena manifestacija održana je na Nastavničkom fakultetu Univerziteta, u okviru programa obilježavanja 44. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedi ...

Prezentacija međunarodnih projekata

Danas je na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ održana prezentacija međunarodnih projekata na kojima je Univerzitet bio uključen u 2020. godini. Ovo je bio osmi po redu događaj organizovan povodom proslave 44 godine osnivanja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr. Edina Špago Ćumurija otvorila je prezentacij ...

Najava Hakatona

Jedan od ciljeva projekta VIRAL (Erasmus +) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste implementacija studentskih takmičenja (hakatona) na univerzitetima koji učestvuju u ovom projektu. U cilju kvalitetnije pripreme serije studentskih takmičenja, održaće se projektni sastanak u Nikšiću 25 i 26 februara 2021. godine. Domaćin sastanka je tehnološki park Tehnopolis. Na sastanku pod ...

Svečana promocija i dodjela diploma

U sklopu obilježavanja 44. godišnjice postojanja i rada Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u subotu 13.2.2021. održana je svečana promocija i dodjela diploma studentima koji su svoje školovanje završili u akademskoj 2020. godini. Dio atmosfere prikazan je na slikama u prilogu: ...

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić sa saradnicima je posjetio Agromediteranski fakultet u Mostaru

Ova posjeta je obavljena u kontekstu obilježavanja 44. godine od osnivanja Univerziteta "Džemal Bijedić". Delegaciju je primila dekanesa Agromediteranskog fakulteta Elma Temim sa profesorima i asistentima.Posjeti je prisustvovao i Ahmed Džubur, bivši rektor i dugogodišnji dekan Agromediteranskog fakulteta, a sadašnji predsjednik Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ...

Prezentacija publikacija u izdanju Univerziteta 2020. godine

U okviru obilježavanja 44. godišnjice postojanja i rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka, 9. februara upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti Univerziteta za 2020. godinu. Izdavačka djelatnost Agromediteranskog fakulteta rezultat je naučnog i stručnoga rada njegovih uposlenika te doprinosi razvitku i unapređenju nasta ...

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba