Skip to the content

Studenti Agromediteranskog fakulteta u razmjeni u okviru INSTREAM projekta

Studenti II ciklusa voćarsko-vinogradarskog smjera Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, tokom mjeseca maja 2024. godine, otpočeli su Studentsku mobilnost u okviru projekta INSTREAM (Uvođenje studentskih istraživačkih mobilnosti na bh. univerzitete), a pod pokroviteljstvom Evropske unije.
U okviru razmjene, Amar Stranjak i Nihad Penava, tokom tri mjeseca, boravit će na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, radeći svoje seminarske i naučne radove o temama „Efekti ljetne rezidbe jabuke (Malus domestica Borkh.) na potencijal rodnosti“ i „Efekti zelene rezidbe na stablu trešnje (Prunus avium L.)“.
Radovi se realiziraju u okviru predmeta Pomotehnika, a pod mentorstvom prof. dr. Jasmine Aliman (UNMO/AF) i prof. dr. Mirka Kuline (UNIS/PF).
Ogledni dio istraživanja se realizira u Edukacionom centru za voćne kulture Federalnog zavoda za poljoprivredu na Ilidži kod Sarajeva.
Povodom istraživanja, studente su primili prof. dr. Midhat Glavić, v. d. direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu, i mr. sc. Dževad Lavić, stručni savjetnik za voćarstvo.
„Izuzetno me raduje ovakav vid praktičnog obrazovanja, na terenu, istovremeno učeći od stručnjaka iz visokog obrazovanja, ali i od stručnjaka koji dolaze iz proizvodnog sektora“, rekao je Amar Stranjak, student II ciklusa u razmjeni.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba