Skip to the content

Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

Cilj master studijskog programa „Ekologija i upravljanje okolišem u poljoprivredi“ je
osposobljavanje stručnjaka za samostalno djelovanje i unapređenje ekološke poljoprivredne
proizvodnje i zaštite okoliša, održivog upravljanja ekosistemom uz minimaliziranje
negativnih uticaja na okolinu, a u skladu sa potrebama i razvojem društva i savremenih
trendova nauke.
Sektor ekološke poljoprivrede je najbrže rastući sektor proizvodnje hrane, te je nužno u
obrazovanje uvesti više sadržaja iz područja ekologije, zaštite okoliša i ekološke
poljoprivredne proizvodnje. Time bi se informisanost i znanje studenata podiglo na viši nivo,
uz prepoznavanje mogućnosti koje im se pruţaju kroz bavljenje ekologijom i ekološkom
proizvodnjom hrane.
Nedostatak inženjera ekologije, ekološke poljoprivredne proizvodnje i kadrova i stručnjaka za
očuvanje kvaliteta životne sredine na tržištu rada je među ključnim razlozima za pokretanje
ovog studijskog programa.
Svršeni student mogu nastaviti studij na III ciklusu Univerzitetskog obrazovanja.

Copyright © 2024 UNMO.ba