Skip to the content

Misija i vizija

 

Misija

Naša misija je obrazovanje visokokvalifikovanih stručnjaka, koji će biti u stanju da uspješno odgovore savremenim izazovima iz oblasti agronomije u BiH, naučnoistraživačkom radu, kao i saradnji sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.  

Primjenom visokih akademskih standarda, želja nam je da studenti ostvare uspjeh u sticanju kompetencija utemeljenih na savremenim naučnim saznanjima.

Vizija

Svojim radom i zalaganjem nastojimo da Agromediteranski fakultet zauzme mjesto savremene, napredne i otvorene visokoškolske ustanove kako u Bosni i Hercegovini, tako i u okruženju. 

 

Svakoga možeš slagati, ali stomak nikako

Seneka

Copyright © 2024 UNMO.ba