Skip to the content

III Ciklus studija

NASTAVNI PLAN DOKTORSKOG STUDIJA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDNIH NAUKA (IZ ELABORATA)

 

Studijski program realizuje se kao doktorski studij na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru u trajanju od tri akademske godine (šest semestara). Studijski program trećeg ciklusa studija Poljoprivredne nauke je naučno-istraživački orijentisan studij na kojem student treba da ostvari 180 ECTS bodova.

Studijski program doktorskog studija obuhvata:

  1. predavanja i druge oblike nastavnih aktivnosti rada u trajanju od 2 semestra i
  2. istraživanje iz odgovarajuće naučne oblasti u tajanju od 4 semestra.

Kroz nastavu u užem smislu stiče se 48 ECTS bodova. Preostali bodovi stiču se istraživačkim radom koji je u najvećoj mjeri vezan uz temu doktorske disertacije. ECTS bodove po osnovu istraživačkog rada student realizuje eksperimentalnim radom u laboratorijama ili ogledima postavljenim u proizvodnim uslovima, verifikovanom istraživačkom djelatnošću te izradom i odbranom prijavljene doktorske disertacije.

Nastavni program doktorskog studija sastoji se od obaveznog i izbornog dijela. U prvom semestru student se upoznaje s teoretskim osnovama određenog predmetnog područja kroz nastavu iz zajedničkih predmeta i obaveznih predmeta određenog predmetnog područja. Iz tih predmeta student je dužan položiti ispit na način propisan predmetnim programom. U drugom semestru student bira tri izborna predmeta, od kojih svaki odgovara opterećenju od 7 ECTS bodova. Unutar tih predmeta studentu su ponuđene teme od kojih student u dogovoru s predmetnim nastavnikom odabire jednu ili više njih i detaljnije ih obrađuje u obliku seminarskog rada. Jedan ili više izbornih predmeta (do maksimalne ukupne bodovne vrijednosti od ECTS 21) student može upisati i na drugom odgovarajućem doktorskom studiju, na instituciji s kojom je takav dogovor već postignut. Student može upisati više od tri izborna predmeta ako u dogovoru sa savjetnikom procijeni da mu upisivanje dodatnih izbornih predmeta neće ometati obavljanje studijskih obaveza

 

Copyright © 2024 UNMO.ba