Skip to the content

Voćarsko-vinogradarski smjer

Osnovna svrha studijskog programa je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u oblasti poljoprivredne biljne proizvodnje. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama strateškog razvoja voćarsko-vinogradarske proizvodnje, kao značajnog djela poljoprivredne proizvodnje i društva u cjelini sa stanovišta racionalnog korištenja prirodnih resursa  u skladu sa principima održivog razvoja.

 

Copyright © 2024 UNMO.ba