Skip to the content

Urbana poljoprivreda

 

Potreba za pokretanjem novog studijskog programa je nastala kao dio projektnih aktivnosti u sklopu ERASMUS+ projekta „BUGI“ Western Balkans Urban Agriculture Initiative (https://www.unsa.ba/projekti/bugi-western-balkans-urban-agriculture-initiative ).

Neslužbene procjene su da je urbana poljoprivreda u agrosektoru prisutna sa 25-30%. Koncept urbane poljoprivrede ima niz ekoloških prednosti, jer redukuje štetne materije u gradovima i popravlja urbani biodiverzitet. Urbana poljoprivreda je bazirana na razvoju i implementaciji novog modela za zapošljavanje, odnosi se na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u naseljenim mjestima ili njihovoj neposrednoj blizini. Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu – koncept koji osigurava: zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika i jače socio-ekonomske veze među stanovništvom.

Kao dio aktivnosti planirano je da se uvede kao takav osim na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i na Univerzitet u Sarajevu na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu (Koordinator projekta), na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, te na Univerzitetima u Peći i Prištini. 

Ciljevi studijskog programa su da obrazuje kadrove iz oblasti urbane poljoprivrede. Oni će  istovremeno steći niz potrebnih znanja o proizvodnji poljoprivrednih kultura u specifičnim uslovima urbane okoline, uz primjenu inovativnih informacijskih rješenja, znanja i vještina iz pomenutih oblasti u osnovnim sektorima poljoprivredne, ekonomske i prehrambene djelatnosti. Studijski program ima za cilj da pruži multidisciplinarno obrazovanje u teoriji i praksi i da na taj način obezbijedi potrebne stručne kompetencije za obavljanje aktivnosti iz oblasti urbana poljoprivreda. Ovi kadrovi će moći biti zaposleni unutar društvenog sektora iz oblasti urbana poljoprivreda i šire poljoprivredne djelatnosti, baviti se poslovima organizacije, proizvodnje, inoviranja, razvoja novih poljoprivrednih proizvoda na osnovu istraživanja, kao i planiranjem maksimalne dostupnosti raspoloživih resursa. Svršeni studenti nakon uspješno završenog studijskog programa, će imati mogućnost daljeg obrazovanja na studijskim programima višeg nivoa u BiH i EU (poput Univerziteta u Bologni i Westfalia Univerziteta u Njemačkoj). Školovanje kadrova za rad u urbanoj poljoprivredi postavlja se kao imperativ sa svrhom povećanja kompetencija stručnjaka iz ove oblasti, a samim tim i uspješnijeg razvoja specifične i premjenjene poljoprivrede u urbanoj sredini drugih djelatnosti privrede i povećanja njihovih prihoda.

Cilj novog studijskog programa je da student kroz obavezne predmete upozna teorijske i praktične odrednice (Održive poljoprivrede, Upotrebe informatičkih tehnologija u urbanoj poljoprivredi, Urbane ekologije, ...), kao i multidisciplinarni karakter poljoprivrednih nauka.  Uz pomoć obaveznih i izbornih predmeta student stiče stručne kompetencije za moguće zaposlenje u području planiranja boljeg i održivijeg iskorištavanja resursa, itd.

  Opći podaci o studijskom programu
  1. Naziv:

URBANA POLJOPRIVREDA

 

  1. Nivo (ciklus): 

II ciklus / diplomski studij

 

  1. Broj ECTS bodova:

120 ECTS

 

  1. Vrsta studija:  

akademski studij

 

  1. Zvanje:

Magistar struke iz oblasti poljoprivrede

smjer URBANA POLJOPRIVREDA

 

  1. Područja, polja, grane (oblast-i) obrazovanja:

 

Poljoprivreda, Biotehničke nauke, Ukrasno bilje i pejzažna arhitektura, Ekologija i zaštita okoliša, Povrtlarstvo, Sigurnost poljoprivrednih proizvoda, Proizvodnja i prerada bilja, Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo, Genetika i oplemenjivanje biljaka

 

  1. Način izvođenja:

redovan/vanredan

 

  1. Nosilac i izvođač studijskog programa:

Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 UNMO.ba