Skip to the content

Alumnij asocijacija Agromediteranskog fakulteta

ALUMNI ASOCIJACIJA

Udruženje Agromediteranskog fakulteta Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 Univerzitetski Kampus 88104, Mostar,Bosna i Hercegovina

Misija

U želji da održi, ali i obnovi veze sa svim generacijama studenata, kojima je Agromediteranski fakultet bio matična visokoškolska ustanova, osnovana je Alumni asocijacija kao svojevrsno udruženje svih onih koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Agromediteranskom fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”u Mostaru.

Uspostavljanjem trajne veze sa svojim dosadašnjim studentima, Agromediteranski fakultet nastoji slijediti dobro iskustvo i praksu drugih visokoškolskih institucija, koje su se već oprobale u ovom značajnom poduhvatu. Organizovano povezivanje diplomaca iste struke, kao i ostvarivanje kontinuirane veze sa matičnim fakultetom je misija koja je istorijski utemeljena (uobičajeno je reći da su alumni udruženja stara koliko i univerziteti), ali ne gubi na svojoj  aktuelnosti ni u savremeno doba. Upravo vođen istom misijom, Alumni asocijacija Agromediteranskog fakulteta nastoji djelovati shodno tome, te vizionarski, postavljajući ispred sebe realne ciljeve.

Vizija i cilj

U osnovi misije Alumni asocijacije, kao svojevrsne globalne mreže bivših studenata Agromediteranskog fakulteta, je vizija očuvanja tradicije Fakulteta, te daljnja afirmacija i promocija ugleda istog, kako u našoj državi, tako i u regionu. Istovremeno, uspostavljanje održive zajednice Fakulteta i bivših studenata, ali i razvijanje saradnje među alumnistima, u smislu razmjene znanja i poslovnih iskustava, doprinosi unaprijeđenju njihovih profesionalnih kapaciteta i društvenog života. U samoj konačnici, imperativni zadatak svih učesnika ove velike zajednice je da, kao poslanici agronomije, djeluju u pravcu održavanja, ali i afirmacije mjesta i ugleda poljoprivredne struke, uopšte.

Osnovni ciljevi postojanja i rada Alumni asocijacije Agromediteranskog fakulteta su:

  • usavršavanje obrazovne i naučne djelatnosti Agromediteranskog fakulteta, u smislu raspolaganja sa blagovremenim i korisnim informacijama, koje mogu ponuditi članovi Alumni asocijacije;

  • informiranje članova Alumni asocijacije o svim razvojnim planovima i programima obrazovanja, kako bi oni mogli, na osnovu praktičnog iskustva, uticati na osmišljavanje strategije razvoja Fakulteta;

  • obezbjeđivanje komunikacije među članovima Asocijacije, s ciljem uključivanja u različite oblike aktivnosti (okrugle stolove, konferencije, seminare i sl.), na kojima će se aktuelizirati poljoprivredna i šira privredna problematika;

  • ostvarivanje i održavanje kontinuirane, i višestruko korisne veze između naučne zajednice i šireg poslovnog okruženja;

  • afirmacija naučno-istraživačkog rada alumnista kroz realizaciju poljoprivrednih projekata, društveno korisnih projekata, izdavačku djelatnost i dr.;

  • uspostavljanje saradnje sa sličnim Alumni asocijacijama u zemlji i region.

Za očekivati je da će se lista ciljeva, sa unapređivanjem i popularizacijom rada Kluba, kontinuirano i trajno širiti.

Kako postati član Alumni asocijacije?

Obrazac za pristupanje u članstvo Alumni asocijacije možete elektronski popuniti i poslati  na E-mail adresu  afalumniasocijacija@outlook.com

Dobro nam došli!

Copyright © 2024 UNMO.ba