Skip to the content

Studij

Kako studirati na Agromediteranskom fakuletu?

Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru nastavu organizuje prema Bolonjskim principima kroz dva ciklusa studija. Prvi ciklus studija traje 3 godine u ekvivalentu od 180 ECTS bodova. Upis na prvi ciklus studija zahtjeva završenu četverogodišnju srednju školu, gdje se pri upisu vrši bodovanje ukupnog uspjeha, te ostvarenog uspjeha iz predmeta biologija i hemija. Upis na diplomski cikluse studija zahtjeva završen prethodni ciklus studija u trajanju od 2 godine u ekvivalentu od 120 ECTS bodova.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2019 UNMO.ba