Skip to the content

Izdavačka djelatnost

Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru od svog osnivanja 1998. godine, posebnu pažnju poklanjao je razvoju naučno- istraživačkog rada i izdavanju literature potrebne za uspješan studij. Veliki interes za izučavanje poljoprivrednih nauka, uzrokovao je stalni porast broja studenata Agromediteranskog fakulteta. To je, uz povećan interes za novosti u poljoprivrednoj proizvodnji i tehnologiji, uslovilo konstantan porast tražnje za literaturom iz pomenutih oblasti.
Izdavačka djelatnost nastavnika Fakulteta uključuje oko 40  naslova, a oblasti koje pokriva su sljedeće: Osnove biljne proizvodnje, Hemija i primjenjena hemija, Genetika i oplemenjivanje bilja, Poljoprivredna tehnika i tehnologija, Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo, Povrtlarstvo, Ukrasno bilje i pejzažna arhitektura, Ljekovito i aromatično bilje, Proizvodnja i prerada biljnih proizvoda, Fitomedicina, Ekologija i zaštita okoliša, Ekonomika poljoprivrede  i Bezbjednost poljoprivrednih proizvoda.
Copyright © 2024 UNMO.ba