Skip to the content

I Ciklus studija

Osnovna svrha studijskih programa na dodiplomskoj nastavi je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u oblasti poljoprivredne biljne proizvodnje. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama strateškog razvoja voćarsko-vinogradarske, povrtlarsko -cvjećarske proizvodnje i ekološke proizvodnje, kao značajnog djela poljoprivredne proizvodnje i društva u cjelini sa stanovišta racionalnog korištenja prirodnih resursa u skladu sa principima održivog razvoja.  dodiplomskog studija na Agromediteranskom fakultetu je omogućiti kraće, djelotvornije i fleksibilnije studiranje koje studente osposobljava za zapošljavanje u struci, ali i ostavlja dovoljno široku mogućnost daljnjeg obrazovanja za novonastale potrebe na tržištu rada.

Studentima se nastoji pružiti široka naučna i stručna znanja i praktično obrazovanje iz područja savremene poljooprivredne proizvodnje.

Uz osnovna znanja iz prirodonaučnih i biotehničkih disciplina studenti stječu kompetencije koje su zasnovane na temeljnim agronomskim disciplinama, kao i na primjenjenim disciplinama biljne proizvodnje (voćarsko-vinogradarske, povrtlarsko-cvjećarske i hrotikulturne) ovisno o odabiru izbornih predmeta.

Nakon završetka ovog studijskog programa, studenti će biti osposobljeni za rad u različitim područjima izravno ili neizravno vezanim za biljnu proizvodnju, organizaciju i vođenje savremenih tehnoloških operacija unutar biljne proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu ili pripremljeni za naučno usavršavanje kroz diplomske studije.

Mogućnosti zaposlenja

 • Naučnoistraživačkom rad, u području biotehničkih i srodnih nauka.
 • Istraživački instituti.
 • Savjetodavna služba i agroekološke laboratorije.
 • Upravnim i nadzornim  službama na državnom i lokalnom nivou
 • Voditelji i organizatori biljne proizvodnje.
 • Savjetnici u poljoprivrednim apotekama
 • Poljoprivredna gazdinstva
 • Zavodi koji izvode djelatnosti u okviru nacionalnog programa očuvanja okoliša
 • Laboratorijima koji se bave mjerenjem onečišćenja okoliša, odnosno izvođenjem programa praćenja stanjaokoliša.

Planovi i programi Agromediteranskog fakulteta su napravljeni sa ciljem da pruže znanje i vještine iz oblasti voćarskih, vinogradarskih, povrtlarskih i cvjećarskih kultura kao i uvođenja novih tehnologija uzgoja.

Studij i trajanje studija: dodiplomski 3 godine (180 ECTS).

Smjerovi na dodiplomskom i diplomskom studiju:

 • Voćarsko-vinogradarski
 • Povrtlarsko-cvjećarski
 • Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi
 • Horikulturni inžinjering

Nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor inžinjer poljoprivrede (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.) određenog smjera.

Copyright © 2024 UNMO.ba