Skip to the content

SmAgTech EXPO 2022 – mjesto novih poznanstava

Virtuelni sajam SmAgTech EXPO ove godine se organizuje 23-24.11.2022. godine. Ukoliko želite da saznate više o stanju i perpsektivama IKT u poljo ...

 SmAgTech EXPO 2022 vas poziva na stizanje novih znanja

Drugi virtuelni sajam SmAgTech EXPO ove godine se organizuje 23-24.11.2022. godine. Ukoliko želite da saznate više o stanju i perpsektivama IKT u polj ...

Održan 4. Dan nauke i konferencija „Organska poljoprivreda na Zapadnom Balkanu“

Dana 11.novembra 2022. godine, održan je 4. Dan nauke i konferencija pod nazivom „Organska poljoprivreda na Zapadnom Balkanu“ na Agronomskom i prehram ...

Copyright © 2022 UNMO.ba