Skip to the content

Prezentacija naučno-istraživačkih projekata Univerziteta

Danas je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana prezentacija naučnoistraživačkih projekata nastavnog i saradničkog osoblja fakulteta Unive ...

Prezentacija međunarodnih projekata

Danas je na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ održana prezentacija međunarodnih projekata na kojima je Univerzitet bio uključe ...

Najava Hakatona

Jedan od ciljeva projekta VIRAL (Erasmus +) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste implementacija studentskih takmičenja (hakatona) na univerziteti ...

Copyright © 2021 UNMO.ba