Skip to the content

Održan SmAgTech EXPO

Dvodnevni program prvog međunarodnog sajma u regionu u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i poljoprivrede – SmAgTech EXPO, koji je održan ...

Učešće u SmAgTECH EXPO

Poštovani bivši i sadašnji studenti, Htjeli bi vas informisati da ćete u sklopu virtualnog sajma SmAgTECH EXPO 16. i 17.11.2021. godine, imati mo ...

Prvi međunarodni online sajam o primjeni ICT-a u poljoprivredi SmAgTech EXPO

Dana 16.11. i 17.11.2021. godine održat će se Prvi međunarodni online sajam o primjeni ICT-a u poljoprivredi SmAgTech EXPO. Dvodnevni program će obuh ...

Copyright © 2021 UNMO.ba