Skip to the content

𝐃𝐀𝐍 𝐎𝐓𝐕𝐎𝐑𝐄𝐍𝐈𝐇 𝐕𝐑𝐀𝐓𝐀 | 𝟐𝟑.𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝟏𝟏:𝟎𝟎)

Dan otvorenih vrata na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru bit će upriličen u utorak, 23. aprila 2024. godine u univerzitetskom kampusu na platou ...

Studenti posjetili Mostarski sajam privrede 2024

Studenti III godine Agromediteranskog fakulteta su posjetili Mostarski sajam privrede. Ovom prilikom obišli su štandove na Mostarskom sajmu na kojima ...

Kokoza projekat

Uskoro kreće ralizacija projekta Kokoza i gradimo komposter, te vas pozivamo da nam se pridružite. Projekat pod nazivon "Scaling-up Organic Waste Co ...

ekoNET

EkoNET je uređaj za praćenje parametara koji određuju kvalitetu zraka. Rješenje je zasnovano na nizu senzora koji omogućava Agromediteranskom fakultetu da ima detaljan uvid u kvalitet okoliša u realnom vremenu. Na ovaj način se omogućava praćenje koncentracije različitih parametara u zraku poput PM1, PM2.5 i PM10, CO, NO2, O3, SO2, temperature, vlažnosti. Praćenje kvaliteta zraka putem ovakvih aplikacija n samo da pruža korisnicima važne informacije o okolini u kojoj se nalaze, već također može da doprinese podizanju svijesti o značaju očuvanja čistog zraka i uticati na donošenje odluka kojima se poboljšava ukupna ekološka situacija.

Lokacija uređaja Datum i vrijeme Temperatura [°C] Pritisak [kpa] Vlažnost [%] CO [mg/m3] NO2 [µg/m3] O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] PM1 [µg/m3] PM2_5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]
Agromediteranski fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić"

18.04.2024

18:30 h

18,1 989,5

34

0,2 12.5 0.1 1,7 13 27 13

Koncentracije svih onečišćujućih tvari variraju tokom dana, sedmic i godin, u zavisnosti od meteoroloških uvjeta, ali i intenziteta ljudskih aktivnosti. Nije zabrinjavajuće ako su te vrijednosti kratkoročno povišene.

Nivo zagađenja

Ozon

PM10

CO

NO2

SO2

Veoma nizak

Nema preporuka.

Nizak

Nema preporuka.

Preosjetljive osobe treba da smanje boravak na otvorenom.

Nema preporuka.

Srednji

Djeca, osobe sa plućnim oboljenjima (astma), trebaju skratiti boravak i aktivnosti na otvorenom.

Djeca, starije osobe i osobe sa kardiopulmonalnim oboljenjima trebaju skratiti boravak na otvorenom

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da izbegavaju područja sa gustim saobraćajem.

Osobe s astmom treba da smanje boravak na otvorenom.

Visok

Djeca i odrasli s hroničnim respiratornim bolestima (astma, opstruktivni hronični bronhitis) trebaju kraći boravak na otvorenom.

Djeca i starije osobe sa srčanim oboljenjima trebaju izbjegavati zadržavanje i aktivnosti na otvorenom. Preporuka je i ostatku stanovništva da smanji boravak na otvorenom.

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da smanje boravak na otvorenom.

Djeca sa astmom i osobe sa srčanim oboljenjima treba da smanje boravak na otvorenom.

Veoma visok

Djeca, starije osobe i osobe sa srčanim oboljenjima samo u izuzetnim slučajevima treba da borave na otvorenom.. Ostatak stanovništva treba da minimizira svoj boravak na otvorenom.

 

Copyright © 2024 UNMO.ba