Skip to the content

Mogućnost obavljanja prakse u ljetnom semestru 2022/23 na CULS u Pragu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir ...

Svečana promocija i dodjela diploma

U sklopu obilježavanja 46. godišnjice postojanja i rada Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, održana je svečana promocija i dodjela diploma studen ...

NOVI STUDIJSKI PROGRAM BIOTEHNIKA

Cilj novog studijskog programa I ciklusa „Biotehnika“ je da polaznici usvoje opća znanja temeljena na naučnim osnovama iz područja biotehničkih nauka, ...

Copyright © 2023 UNMO.ba