Skip to the content

NAJAVA AKTIVNOSTI PO VIRAL PROJEKTU - Tehnopolis domaćin sljedećeg sastanka

Nastavak aktivnosti na projektu VIRAL biće realizovan organizacijom radionice i sastanka u Nikšiću u periodu 22-23.07. 2021. Domaćin sastanka je Tehno ...

UDG i “Plantaže 13 Jul” ugostili učesnike VIRAL projekta

Nastavljajući projektne aktivnosti u Podgorici je tokom dva dana (17. i 18. jun) održan radni sastanak i radionica. Sastanak i radionica su prevashodn ...

Master plan EXPO događaja

U sklopu WP4 započete su aktivnosti na organizaciji EXPO događaja, koji bi u formatu virtuelnog događaja trebalo da se organizuje kraj oktobra – počet ...

Copyright © 2021 UNMO.ba