Skip to the content

𝐔𝐒𝐊𝐎𝐑𝐎 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐙𝐀 𝐓𝐑𝐄Ć𝐈 𝐂𝐈𝐊𝐋𝐔𝐒 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐉𝐀 - 𝐃𝐎𝐊𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐉

O STUDIJSKOM PROGRAMU Studijski program trećeg ciklusa studija ima za cilj unaprijeđenje nivoa znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraži ...

Informacije za upis u I godinu Akademskog dodiplomskog studija, prvi upisni rok, akademska 2024./2025. godina

Upis primljenih kandidata   Upis primljenih kandidata  će se vršiti u periodu od 15.07.2024. - 19.07.2024. (I termin) i 26.08.2024 – 06.09.2024. (II ...

𝐏𝐄𝐉𝐙𝐀Ž𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐇𝐈𝐓𝐄𝐊𝐓𝐔𝐑𝐀 (𝐃𝐈𝐏𝐋𝐎𝐌𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐉) - 𝐍𝐎𝐕𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐉𝐒𝐊𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌

Studijski program PEJZAŽNA ARHITEKTURA ima za cilj da pruži obrazovanje u teoriji i praksi i da na taj način obezbijedi diplomiranom studentu potrebne ...

ekoNET

EkoNET je uređaj za praćenje parametara koji određuju kvalitetu zraka. Rješenje je zasnovano na nizu senzora koji omogućava Agromediteranskom fakultetu da ima detaljan uvid u kvalitet okoliša u realnom vremenu. Na ovaj način se omogućava praćenje koncentracije različitih parametara u zraku poput PM1, PM2.5 i PM10, CO, NO2, O3, SO2, temperature, vlažnosti. Praćenje kvaliteta zraka putem ovakvih aplikacija n samo da pruža korisnicima važne informacije o okolini u kojoj se nalaze, već također može da doprinese podizanju svijesti o značaju očuvanja čistog zraka i uticati na donošenje odluka kojima se poboljšava ukupna ekološka situacija.

Lokacija uređaja Datum i vrijeme Temperatura [°C] Pritisak [kpa] Vlažnost [%] CO [mg/m3] NO2 [µg/m3] O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] PM1 [µg/m3] PM2_5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]
Agromediteranski fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić"

13.05.2024

18:30 h

13,2 1001

50

0,2 18.3 22.2 0.1 5 7 10

Koncentracije svih onečišćujućih tvari variraju tokom dana, sedmic i godin, u zavisnosti od meteoroloških uvjeta, ali i intenziteta ljudskih aktivnosti. Nije zabrinjavajuće ako su te vrijednosti kratkoročno povišene.

Nivo zagađenja

Ozon

PM10

CO

NO2

SO2

Veoma nizak

Nema preporuka.

Nizak

Nema preporuka.

Preosjetljive osobe treba da smanje boravak na otvorenom.

Nema preporuka.

Srednji

Djeca, osobe sa plućnim oboljenjima (astma), trebaju skratiti boravak i aktivnosti na otvorenom.

Djeca, starije osobe i osobe sa kardiopulmonalnim oboljenjima trebaju skratiti boravak na otvorenom

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da izbegavaju područja sa gustim saobraćajem.

Osobe s astmom treba da smanje boravak na otvorenom.

Visok

Djeca i odrasli s hroničnim respiratornim bolestima (astma, opstruktivni hronični bronhitis) trebaju kraći boravak na otvorenom.

Djeca i starije osobe sa srčanim oboljenjima trebaju izbjegavati zadržavanje i aktivnosti na otvorenom. Preporuka je i ostatku stanovništva da smanji boravak na otvorenom.

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da smanje boravak na otvorenom.

Djeca sa astmom i osobe sa srčanim oboljenjima treba da smanje boravak na otvorenom.

Veoma visok

Djeca, starije osobe i osobe sa srčanim oboljenjima samo u izuzetnim slučajevima treba da borave na otvorenom.. Ostatak stanovništva treba da minimizira svoj boravak na otvorenom.

 

Copyright © 2024 UNMO.ba