Skip to the content

Radionice iz Prehrambene tehnologije preko MS platforme

Nastavljamo sa uspješnom saradnjom sa profesorima iz CULS Prag. Danas počinju radionice iz Prehrambene tehnologije preko MS platforme. Radionice će tr ...

"ZELENI RECIKLAŽNI ZID" TEMA ZELENE PANORAME

Studenti master studija smjera Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi sa Agromediteranski fakultet Mostar - UNMO, Univerziteta "Džemal Bijed ...

"Pisanje naučnih radova" u sklopu projekta "Support of scientific and pedagogical activities" CULS Prag

U ponedjeljak 29.06.2020. god u periodu od 15h-17h počet će održavanje radionica "Pisanje naučnih radova" u sklopu projekta "Support of scientific and ...

Copyright © 2020 UNMO.ba