Skip to the content

UREĐAJ ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA U MOSTARU DOSTUPAN NA AGROMEDITERANSKOM FAKULTETU

Zadnjih nekoliko godina smo svjedoci velikog zagađenja gradova, pa čak i Mostara koji nije prije bio u tolikoj mjeri zagađen. Iz tog razloga, Agromedi ...

Svečana sjednica Senata Univerziteta "Džema Bijedić" u Mostaru

Svečanom sjednicom Senata obilježena je 47. godišnjica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na sjednici Senata je upriličena dodjela plaketa ...

Rektorove nagrade za najbolje studente Univerziteta

𝐑𝐄𝐊𝐓𝐎𝐑𝐎𝐕𝐄 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐙𝐀 𝐍𝐀𝐉𝐁𝐎𝐋𝐉𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐙𝐈𝐓𝐄𝐓𝐀 U okviru obilježavanje 47. godišnjice Univerzit ...

ekoNET

EkoNET je uređaj za praćenje parametara koji određuju kvalitetu zraka. Rješenje je zasnovano na nizu senzora koji omogućava Agromediteranskom fakultetu da ima detaljan uvid u kvalitet okoliša u realnom vremenu. Na ovaj način se omogućava praćenje koncentracije različitih parametara u zraku poput PM1, PM2.5 i PM10, CO, NO2, O3, SO2, temperature, vlažnosti. Praćenje kvaliteta zraka putem ovakvih aplikacija ne samo da pruža korisnicima važne informacije o okolini u kojoj se nalaze, već također može da doprinese podizanju svijesti o značaju očuvanja čistog zraka i uticati na donošenje odluka kojima se poboljšava ukupna ekološka situacija.

Lokacija uređaja Datum i vrijeme Temperatura [°C] Pritisak [kpa] Vlažnost [%] CO [mg/m3] NO2 [µg/m3] O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] PM1 [µg/m3] PM2_5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]
Agromediteranski fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić"

27.02.2024

23

17.00 h

15.9 999,4 63 0.2 13,9 36 0,1 12 28 29

Koncentracije svih onečišćujućih tvari variraju tokom dana, sedmice i godine, u zavisnosti od meteoroloških uvjeta, ali i intenziteta ljudskih aktivnosti. Nije zabrinjavajuće ako su te vrijednosti kratkoročno povišene.

Nivo zagađenja

Ozon

PM10

CO

NO2

SO2

Veoma nizak

Nema preporuka.

Nizak

Nema preporuka.

Preosjetljive osobe treba da smanje boravak na otvorenom.

Nema preporuka.

Srednji

Djeca, osobe sa plućnim oboljenjima (astma), trebaju skratiti boravak i aktivnosti na otvorenom.

Djeca, starije osobe i osobe sa kardiopulmonalnim oboljenjima trebaju skratiti boravak na otvorenom

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da izbegavaju područja sa gustim saobraćajem.

Osobe s astmom treba da smanje boravak na otvorenom.

Visok

Djeca i odrasli s hroničnim respiratornim bolestima (astma, opstruktivni hronični bronhitis) trebaju kraći boravak na otvorenom.

Djeca i starije osobe sa srčanim oboljenjima trebaju izbjegavati zadržavanje i aktivnosti na otvorenom. Preporuka je i ostatku stanovništva da smanji boravak na otvorenom.

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da smanje boravak na otvorenom.

Djeca sa astmom i osobe sa srčanim oboljenjima treba da smanje boravak na otvorenom.

Veoma visok

Djeca, starije osobe i osobe sa srčanim oboljenjima samo u izuzetnim slučajevima treba da borave na otvorenom.. Ostatak stanovništva treba da minimizira svoj boravak na otvorenom.

 

Copyright © 2024 UNMO.ba