Skip to the content

𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐉𝐒𝐊𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 “𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐇𝐍𝐈𝐊𝐀”

Studijski program “Biotehnika” obuhvata širok raspon tehnika i procesa koji su revolucionirali način na koji komuniciramo s prirodom i iskorištavamo n ...

𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐉𝐒𝐊𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 “𝐍𝐔𝐓𝐑𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍𝐈𝐙𝐀𝐌”

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primijenjena prirodna nauka koja proučava odnos između čovjeka i hrane, te implikacije koje proizlaze iz tog odn ...

Studenti Agromediteranskog fakulteta u razmjeni u okviru INSTREAM projekta

Studenti II ciklusa voćarsko-vinogradarskog smjera Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, tokom mjeseca maja 2024. godin ...

ekoNET

EkoNET je uređaj za praćenje parametara koji određuju kvalitetu zraka. Rješenje je zasnovano na nizu senzora koji omogućava Agromediteranskom fakultetu da ima detaljan uvid u kvalitet okoliša u realnom vremenu. Na ovaj način se omogućava praćenje koncentracije različitih parametara u zraku poput PM1, PM2.5 i PM10, CO, NO2, O3, SO2, temperature, vlažnosti. Praćenje kvaliteta zraka putem ovakvih aplikacija n samo da pruža korisnicima važne informacije o okolini u kojoj se nalaze, već također može da doprinese podizanju svijesti o značaju očuvanja čistog zraka i uticati na donošenje odluka kojima se poboljšava ukupna ekološka situacija.

Lokacija uređaja Datum i vrijeme Temperatura [°C] Pritisak [kpa] Vlažnost [%] CO [mg/m3] NO2 [µg/m3] O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] PM1 [µg/m3] PM2_5 [µg/m3] PM10 [µg/m3]
Agromediteranski fakultet Univerzitet "Džemal Bijedić"

13.05.2024

18:30 h

13,2 1001

50

0,2 18.3 22.2 0.1 5 7 10

Koncentracije svih onečišćujućih tvari variraju tokom dana, sedmic i godin, u zavisnosti od meteoroloških uvjeta, ali i intenziteta ljudskih aktivnosti. Nije zabrinjavajuće ako su te vrijednosti kratkoročno povišene.

Nivo zagađenja

Ozon

PM10

CO

NO2

SO2

Veoma nizak

Nema preporuka.

Nizak

Nema preporuka.

Preosjetljive osobe treba da smanje boravak na otvorenom.

Nema preporuka.

Srednji

Djeca, osobe sa plućnim oboljenjima (astma), trebaju skratiti boravak i aktivnosti na otvorenom.

Djeca, starije osobe i osobe sa kardiopulmonalnim oboljenjima trebaju skratiti boravak na otvorenom

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da izbegavaju područja sa gustim saobraćajem.

Osobe s astmom treba da smanje boravak na otvorenom.

Visok

Djeca i odrasli s hroničnim respiratornim bolestima (astma, opstruktivni hronični bronhitis) trebaju kraći boravak na otvorenom.

Djeca i starije osobe sa srčanim oboljenjima trebaju izbjegavati zadržavanje i aktivnosti na otvorenom. Preporuka je i ostatku stanovništva da smanji boravak na otvorenom.

Osobe sa srčanim oboljenjima (angina pektoris) treba da smanje boravak na otvorenom.

Djeca sa astmom i osobe sa srčanim oboljenjima treba da smanje boravak na otvorenom.

Veoma visok

Djeca, starije osobe i osobe sa srčanim oboljenjima samo u izuzetnim slučajevima treba da borave na otvorenom.. Ostatak stanovništva treba da minimizira svoj boravak na otvorenom.

 

Copyright © 2024 UNMO.ba