Skip to the content

Hortikulturni inžinjering

Studijski program Hortikulturni inžinjering ima za cilj da pruži multidisciplinarno obrazovanje u teoriji i praksi i da na taj način obezbijedi studentu potrebne stručne kompetencije za obavljanje širokog spektra aktivnosti iz ove oblasti. Studij će omogućiti  razvijanje savremenih profesionalnih vještina zasnovanih na sveobuhvatnom poznavanju prirodnih i srodnih nauka. Osim isključivo hortikulturnih predmeta (voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, ukrasno bilje, ljekovito bilje,...) ovaj studijski program uključuje i predmete iz drugih oblasti (genetike, preradu, mehanizaciju, ekologije, nauke o zemljištu, zaštite bilja, sigurnosti hrane, primjene informacijskih tehnologija u poljoprivredi...). Sticanjem znanja iz oblasti savremenih tehnologija u poljoprivredi, uključujući i IT tehnologije student će biti osposobljen da odgovori zahtjevima i interesima iz područja primarne proizvodnje i prerade biljaka, sigurnosti hrane, i  drugih oblasti poljoprivredne proizvodnje.  Studenti nakon završenog ovog studijskog programa će biti u mogućnosti da organizuju i vode proizvodnju u firmama različite veličine i karaktera, da izvršavanju obaveze i ispunjavaju zadatke inžinjera, upravitelja, savjetnika, a i da učestvuju u istraživanjima i obrazovanju.

Preciznije rečeno, cilj ovog studijskog programa jeste školovanje kadrova za rad unutar društvenog i privatnog sektora hortikulturne proizvodnje i šire poljoprivredne djelatnosti, baviti se poslovima organizacije, proizvodnje, inoviranja i razvoja novih poljoprivrednih proizvoda. Novi studijski program, također, će pružiti mogućnost daljeg obrazovanja na studijskim programima višeg nivoa u BiH i EU, kao i dalje usavršavanje u cilju dobijanja visoko kompetentnog stručno-naučnog kadra.

 

Ciljevi studijskog programa i ishodi učenja Hortikultuni inžinjering su jasno definirani i podudarni sa sadržajem studijskog programa i nivoom ciklusa studija, što podrazumijeva:

  • ovladavanje općim teorijskim znanjima i aplikativnim vještinama u upravlјanju procesima biljne proizvodnje;
  • prepoznavanje važnijih segmenata iz oblasti hortikulturnog inžinjeringa, te posjedovanje

praktičnog i teoretskog znanja iz područja hortikulture - voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, povrtlarstva i ukrasnog bilja uz primjenu informacionih tehnologija;

  • upoznavanje sa specifičnostima hortikulturnog inžinjeringa, načinima i tehnologijama proizvodnje poljoprivrednih kultura po različitim uzgojnim principima;
  • osposobljavanje studenata za sposobnost analiziranja i sintetiziranja činjenica i teorijskih znanja i primjene u unapređenju savremenih sistema hortikulturne proizvodnje;
  • razvijanje vještina i kompetencija koje bi omogućile nastavak školovanja i rješavanje problema u usko specijaliziranim oblastima hortikulturne proizvodnje.

Ciljevi su usklađeni takođe sa strategijom fakulteta za obrazovanjem kadrova iz oblasti poljoprivrede, koji će zadovoljiti potrebe za novim trendovima i primjenom informacionih tehnologija u ovoj oblasti.

Univerzitet "Džemal Bijedić", Agromediteranski fakultet je jedan od partnera na ERASMUS+ CBHE projektu VIRAL koji  podstiče upotrebu IT tehnologija u poljoprivrednom sektoru u zemljama zapadnog Balkana kako bi se postigla željena integracija poljoprivrede i inžinjerstva. Studenti na ovom smjeru će imati mogućnost rade sa najmodernijom senzorikom i IT platformama koje će biti obezbjeđene uz pomoć VIRAL projekta. Također će se studentima kakao ovog, tako i ostalih smjerova pružiti nova mogućnost zapošljivosti u realnom sektoru zahvaljujući događajima koji će biti organizovani kroz ovaj projekat.
Copyright © 2024 UNMO.ba