Skip to the content

Vijesti

PONOVNI KONKURS za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Poljoprivrednih nauka na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, člana 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prijedloga Vijeća doktorskog studija Agromediteranskog fakulteta broj ...

Obustava nastave

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, između ostalog, donio naredbu da se obustavlja se nastava u visokoškolskim obrazovnim ustanovama ...

Održana Osnivačka skupština Alumni asocijacije Agromediteranskog fakulteta

Osnivačka skupština Alumni asocijacije Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, održala se u petak, 6.3.2020. godine u prostorijama Fakulteta. Inicijatori osnivanja Alumni asocijacije su pozvali sve bivše studente, sada već uposlene u različitim granama privrede da svojim učešćem daju doprinos osnivanju i budućim aktivnostima Asocijacije.‼️Dekanica A ...

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba