Skip to the content

Održana Osnivačka skupština Alumni asocijacije Agromediteranskog fakulteta

Osnivačka skupština Alumni asocijacije Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, održala se u petak, 6.3.2020. godine u prostorijama Fakulteta. Inicijatori osnivanja Alumni asocijacije su pozvali sve bivše studente, sada već uposlene u različitim granama privrede da svojim učešćem daju doprinos osnivanju i budućim aktivnostima Asocijacije.
‼️Dekanica Agromediteranskog fakulteta prof.dr. Elma Temim je naglasila da je osnivanje Alumni asocijacije svakako značajan korak za Fakultet i pozitivna inicijativa naših bivših studenata. Na Osnivačkoj skupštini prisutni članovi su izabrali svoja radna tijela u sastavu: predsjednik,sekretar i članove Upravnog odbora Alumni asocijacije.

Zadaci Alumni asocijacije Agromediteranskog fakulteta u narednom periodu bit će uspostavljanje i osnažnjivanje veze između Fakulteta i njenih studenata kroz implementaciju različitih projekata, poticanje aktivnosti poput uključenje studenata u stručnu praksu, učešće u međunarodnoj razmjeni i uspostavljanje odnosa sa drugim Alumni asocijacijama iz regiona, a sve s ciljem afirmisanja Agromediterasnkog fakulteta i aktivnijeg učešća u razvoju bh. društva.
‼️Poruka sa ovog sastanka je bila da naši bivši studenti, a danas već uspješni menadžeri kroz aktivnosti Alumnija prenesu znanja i iskustva novim generacijama studenata.

Svi oni koji žele biti dio Alumni asocijacije mogu to uraditi popunjavanjem prijave koju mogu preuzeti sa web stranice Agromediteranskog fakulteta
(link: https://af.unmo.ba/…/alumni-asocijacija-agromediteranskog-…/), te slanjem na e-mail adresu afalumniasocijacija@outlook.com.

Dobro nam došli!!!

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba