Skip to the content

PREDAVANJE GOSTUJUĆEG PROFESORA SA UNIVERZITETA IZ ŠPANIJE Ignacio Javier Diaz-Maroto Hidalgo

U okviru Erasmus + programa mobilnosti akademskog osoblja, Agromediteranski fakultet Univreziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru ugostio je profesora Ignacio Javier Diaz-Maroto Hidalgo sa Univerziteta de Santiago de Compostela, Španija, Odjel za agrošumarsko inženjerstvo.
Profesor Ignacio je održao predavanje za naše studente na teme:
 2) Agroforestry Systems in Spain: Research status and challenges
3) Study of the natural regeneration in Quercus robur L. forests in Galicia by CAD and digital photo, iskoristio je i priliku da nađim studentima predstavi Unverzitet sa kojeg dolazi The University of Santiago de Compostela-USC.
Studenti su na predavanju imali priliku da usvoje nova i pokažu već stečena znanja i vještine iz zaštite pejzaža. 
Na ovaj način Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru pruža savremeno obrazovanje i obezbjeđuje jedinstvene studijske posjete eminentnih profesora  koji studentima nude kvalitetna znanja i vještine, tražene na tržištu rada.
Agromediteranski fakultet će nastaviti uspostavljati međunarodnu saradnju sa prestižnim univerzitetima i fakultetima s ciljem unapređenja međunarodnu saradnje i učešća u međunarodnim projektima.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba