Skip to the content

DAN MEDITERANSKOG VOĆA

Dan mediteranskog voća će se održati 19.5.2022. godine sa početkom u 10.30 sati u Plantažama - Jaffa Komerc, Blagaj

Ovaj događaj će okupiti najznačajnije proizvođače mediteranskog voća, kupce, predstavnike javnog sektora i visokoškolskih institucija s ciljem predstavljanja mogućnosti za razvoj u voćarstvu kao i predstavljanje novoizgrađenog brenda Hercegovačke trešnje.

Na ovom događaju učešće će uzeti studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić u Mostaru".

Ovaj događaj se realizuje u okviru DeveloPPP.de programa kojeg sprovodi u partnerstvu Jaffa-Komerc d.o.o. i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH a u ime Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) Savezne republike Njemačke.

 

Dobro došli!!!

 

 

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba