Skip to the content

Održan Dan mediteranskog voća

Dana 19.5.2022. godine održan je prvi Dan mediteranskog voća na plantažama Jaffa-Komerc d.o.o. Profesori sa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru su uzeli učešće u javnoj diskusiji o ovom veoma značajnom dragulju Hercegovine, o trešnji.

Sva pažnja Dana mediteranskog voća je bila usmjerena na značaj očuvanja i unaprijeđenja proizvodnog sistema trešnje.

Domaća proizvodnja, a naročito trešnje je od iznimnog značaja, važni su proizvođači, važno je da se razvije svijest o kupovini domaćih proizvoda, svijesno i ciljano misliti o poljoprivrednoj proizvodnji.

Na Danu mediteranskog voća je predstavljen je novi brend @hercegovacka tresnja i rezultati rada unutar DeveloPPP.de projekta "Unaprijeđenje proizvodnje trešnje u Hercegovini" kojeg implementira Jaffa-Komerc u saradnji s GIZ GmbH.

Pored brojnih posjetilaca, dobronamjernih prolaznika, ovaj događaj su uveličali i mnogi koji su prepoznali značaj ovakvog jednog događaja.

U sklopu ovog događaja je održana prezentacija Viral projekta, Erasmus+ koji je osmišljen, a i vođen idejom da se svi tehnološki procesi u poljoprivrednoj proizvodnji osavremene, uvođenjem novih tehnologija zastupljenim u svim razvijenim zemljama svijeta. Zahvaljujemo profesoru, kordinatoru projekta, prof.dr. Miljanu Cvetkoviću koji je prezentovao dosadašnje aktivnosti projekta VIRAL.

Zahvaljujemo se svim onim koji su prepoznali značaj brendiranja domaćeg voća i svojim prisustvom dali na značaju ovom događaju.

Zahvaljuemo se Jaffa-Komercu d.o.o. što su omogućili da naš Fakultet učestvuje u ovoj aktivnosti.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba