Skip to the content

Online kurs ”IKT u poljoprivredi” dostupan na web platformi Moodle

U okviru projekta ”Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning – VIRAL” dizajniran je kurs pod nazivom ”IKT u poljoprivredi”. Kurs je namjenjen studentima poljoprivrednih fakulteta, a sastoji se od pet modula:
  • IoT
  • GIS
  • Mobilne aplikacije
  • Dronovi u poljoprivredi
  • Robotika
Moduli su kreirani od strane profesora i saradnika sa Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Mariboru, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta u Tuzli. Na platformi se nalaze predavanja iz pomenutih modula, video prezentacije i prezentacije u PDF formatu.
Nakon prolaska kroz gradivo student pristupa polaganju testa. Test se sastoji od 20 pitanja, a položen završni test vodi automatskom generisanju sertifikata o položenom kursu koji se boduje sa 5 ECTS bodova.
Link za pristup Moodle platformi je https://viralerasmus.unibl.org/moodle/

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba