Skip to the content

Održan SmAgTech EXPO

Dvodnevni program prvog međunarodnog sajma u regionu u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i poljoprivrede – SmAgTech EXPO, koji je održan putem specijalizovane online platforme u utorak, 16.11. i srijedu 17.11.2021. godine, obuhvatio je sajamski i konferencijski dio namjenjen ne samo poljoprivrednim preduzećima i srodnim organizacijama, nego i predstavnicima javne uprave, IT sektora i studentima. U konferencijskom dijelu bilo je organizovano pet paralelnih sesija u oblasti primjene informaciono komunikacionih tehnologija u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, preradi hrane, agrotehnici, zaštiti biljaka i stočarstvu.
 
Kompanije koje su izrazile želju da se predstave na sajmu, pružile su mogućnost zainteresovanim bivšim i sadašnjim studentima poljoprivrede da se upoznaju sa njihovom kompanijom i posebno sa mogućnostima obavljanja prakse, rada na zajedničkim projektima ili eventualnom mogućnošću zapošljavanja.
 
Tokom dva dana svi posjetitelji su imali priliku obići štandove više od 40 preduzeća.
 
Na sajmu su učestvovali predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Rumunije, Holandije, Italije, Češke Republike, SAD-a, Turske, Kine itd.
 
Posebna sesija bila je posvećena studentima koji su imali priliku čuti priče uspješnih preduzetnika, ali i iskustva svojih kolega s nedavno održanih hackathona u Banja Luci, Mostaru i Nikšiću. 
 
Sajam se organizovao u okviru međunarodnog projekta Vitalizing ICT Relevance in Agricultural Learning (VIRAL) iz programa Erasmus + za jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja u domenu saradnje sa privredom. Više o projektu na http: //viralerasmus.org/
 
Koordinator projekta VIRAL je Univerzitet u Banja Luci, a projekat provode Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Bijeljina, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Waigeningen, Univerzitet Maribor, Univerzitet Bukurešt, Agro-voće, Jaffa-komerc, Plantaže 13. jul, Western Balkans Institute, Inovacioni centar Banja Luka, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, INTERA Tehnološki Park i Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije MANT.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba