Skip to the content

//Sastanak u Mostaru//

Jedan od ciljeva projekta VIRAL (Erasmus +) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste implementacija studentskih takmičenja (hakatona) na univerzitetima koji učestvuju u ovom projektu.
U cilju kvalitetnije pripreme serije studentskih takmičenja, održan je projektni sastanak u Mostaru 25. i 26. februara 2021. godine.
Domaćin sastanka je bio tehnološki park Intera. Na sastanku pod radnim nazivom “Improved teachers and students knowledge on student pitching competitions – hackathons” osim unaprjeđenja znanja o ovoj vrsti takmičenja dogovorena je dinamika pripreme i organizacije hakatona u okviru VIRAL projekta.
Izveštaj sa sastanka možete naći na VIRAL_WP3_meeting_Mostar_minutes.

 

http://viralerasmus.org/wp-content/uploads/2021/03/VIRAL_Steering_Committee_Meeting_February-23rd-2021_Meeting_Minutes_final.pdf

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba