Skip to the content

Posjeta Jaffa-Komercu Blagaj

Studenti Agromediteranskog fakulteta, dodiplomskog i diplomskog studija, jučer su posjetili plantaže Jaffa-Komerc Blagaj.
Ovom prilikom studenti su bili u mogućnosti vidjeti nove zasade trešnje, kao i različite sistema uzgoja koštičavih i jabučastih voćnih vrsta.
Profesori sa našeg Fakulteta su studentima održali predavanja i praktično pokazali načine savremenog uzgoja različitih vrsta i sorti voćaka., te su studenti bili u prilici i da sami beru i degustiraju različite plodove direktno sa grane što je bitno, između ostalog, za ocjenu date sorte. Takođe, studenti su radili mjerenje šećera u soku trešnje refraktometrom.
Nakon posjete voćnjaku, studenti su stekli dodatna znanja o najmodernijim strojevima za čuvanje voća, načinu skladištenja voća u hladnjačama i mehanizmima sistema hlađenja.
Nadamo se da će ova posjeta našim studentima pomoći u savladavanju nastavnog gradiva.
Zahvaljujemo se Jaffa-Komerc Blagaj što svoje resurse stavljaju u službu studentima i profesorima našeg Fakulteta.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba