Skip to the content

Master plan EXPO događaja

U sklopu WP4 započete su aktivnosti na organizaciji EXPO događaja, koji bi u formatu virtuelnog događaja trebalo da se organizuje kraj oktobra – početak novembra. Definisan je master plan samog događaja. Na sastanku u Podgorici određeni su članovi tri dobora koji će raditi na organizaciji događaja: upravljački odbor, organizacioni odbor i diseminacioni odbor. Šematski prikaz master plan EXPO događaja možete pogledati ovdje.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba