Skip to the content

Održan sastanak projektnog tima LANDS-a u Mostaru

Dana 11. i 12.1. 2021. u Mostaru je održan sastanak projektnog tima LANDS-a s ciljem dogovaranja predstavljanja projektnih aktivnosti na završnoj konferenciji u Leskovcu.
Drugi dan su održane obuke dr. Milenko Đuričić je održao obuku "Priprema programa aktivnosti u ponudi seoskih domaćinstava", dr. Ivica Stanišić "Organska proizvodnja u funkciji agroturizma".

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba