Skip to the content

Viral Bilten 2020

Viral Bilten 2020, je dvojezični informativno-edukativni materijal koji za cilj ima rezimiranje aktivnosti i rezultata VIRAL projekta u prethodnoj godini, ali istovremeno i predstavljanje nekih zanimljivih tema vezanih za upotrebu IKT u poljoprivredi. Osim saradnika iz projketnog konzorcijuma u biltenu se nalaze prilozi koje su pripremili neki od naših saradnika. Ponosni smo na ostvarenu saradnju sa kolegama iz različitih institucija (privrednih društava, ministarstava, drugih EU projekata itd.) u pripremi biltena. 
U prilogu VIRAL_Bulletin_2020 (pdf) i on line verzija biltena na linku.
http://viralerasmus.org/.../2021/01/VIRAL_Bulletin_2020.pdf

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba