Skip to the content

Prezentacija publikacija u izdanju Univerziteta 2020. godine

U okviru obilježavanja 44. godišnjice postojanja i rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka, 9. februara upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti Univerziteta za 2020. godinu.
Izdavačka djelatnost Agromediteranskog fakulteta rezultat je naučnog i stručnoga rada njegovih uposlenika te doprinosi razvitku i unapređenju nastavnih, naučnih i drugih djelatnosti Fakulteta.
Agromediteranski fakultet u protekloj akademskoj godini svoju izdavačku djelatnost je obogatio sa 5 novih i interesantnih naslova koji su prvenstveno pisani i namjenjeni studentima dodiplomskog, diplomskog i doktorskog studija.
Knjižni fond Agromediteranskog fakulteta obuhvata stručnu literaturu koja je primjenjiva u praksi. Veliki doprinos u publikacijama ovakvog karaktera se ogleda u stručnim i praktičnim savjetima koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju u širem smislu.
Fakultet će i dalje nastojati publikovati kvalitetna izdanja jer smo uvjereni da su za izgradnju savremenog privrednog i društvenog sistema neophodne nove i inovativne ideje i pristupi u obrazovanju stručnjaka iz oblasti poljoprivrede.
<NOVI NASLOVI>
  • Agroekologija sa klimatologijom
  • Građa i funkcija mikroorganizama u agroekosistemu
  • Mikotoksini
  • Vinova loza
  • Opšta načela proizvodnje povrća

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba