Skip to the content

DAN NAUKE

I ove godine nastavljamo tradiciju započetu 2019., održavanja Dana nauke/znanosti iz oblasti ekologije, biotehnologije, zoologije i prehrambene tehnologije. Imamo čast i zadovoljstvo da smo mi kao Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Agronomsko-prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru zajedno sa našim partnerom Fakultetom za tropske studije Univerziteta iz Češke sa CULS-a, organizatori ovog događaja koji će se ove godine održati 10.12.2021. u periodu 11.00 – 14.00 sati u prostorijama ova dva fakulteta.
Svrha ovakve manifestacije koja se organizuje na Dan nauke u Federaciji BiH, je da populariziramo nauku kroz neprofitne događaje i programe koji promovišu nauku, naučno istraživački rad i/ili naučne metode istraživanja među djecom, učenicima, mladima i široj društvenoj zajednici.
Ove godine smo odlučili da događaj bude više interaktivnog karaktera, tako da će učenici naših škola, imati priliku da učestvuju uz naše mentorstvo u zanimljivim naučnim i stručnim sadržajima za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente.
Učenje bez razmišljanja je prazno, razmišljanje bez učenja je opasno.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2022 UNMO.ba