Skip to the content

Implementacija aktivnosti na ERASMUS CBHE projektu "LANDS"

Implementacija aktivnosti na ERASMUS CBHE projektu "LANDS" je nastavljena 3. i 4. septembra 2020. u prostorijama Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Sastanku su prisustvovali koordinatori svih partnerskih institucija iz Srbije i BiH, sa izuzetkom partnera iz EU, koji zbog opravdanih razloga uzrokovanih pandemijom COVID-19 nisu mogli prisustvovati.
Nakon analize realizacije dosadašnjih zadataka, sa posebnim osvrtom na probleme uzrokovane pandemijom, dogovoren je nastavak završnih aktivnosti da bi se projekat uspješno priveo kraju.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2021 UNMO.ba