Skip to the content

UPIS JE POČEO

Budući studenti se mogu prijaviti na Konkurs za upis studenata na Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na sljedeće načine:

  • putem prijave na adresu af@unmo.ba , na način da će mailom dostaviti tražene skenirane dokumente;
  • lično prijavom u Studentsku službu Agromediteranskog fakultetu (broj tel. 036 571 388);
  • dostavljanjem traženih dokumenata poštom na adresu Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor bb, 88104 Mostar.

Za prijavu se podnosi:

  • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek odnosno studijski program na koji konkuriše;
  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini;
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala);
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba