Skip to the content

Održana Summer school - “Processing of traditional foods and their quality”

U periodu od 23.9. do 1.10.2019. održana je Ljetna škola pod nazivom “Processing of traditional foods and their quality” koju Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet organizovao u saradnji sa Agromediteranskim fakultetom pod pokroviteljstvom Češke razvojne agencije.
Ljetnu školu je izvodilo nastavno osoblje Češkog univerziteta prirodnih nauka, Fakulteta za tropske poljoprivredne nauke (Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague) Support of scientific and pedagogical activities at University of Mostar and University of Dzemal Bjedic.
Projekat je imao za cilj podizanje naučnih i pedagoških standarda na ove dvije institucije. U okviru planiranih aktivnosti održale su se radionice za akad. osoblje i zainteresirane studente (I, II i III ciklusa) obje institucije.
Tematske jedinke su raspoređene na više dana zbog prostorne organizacije praktičnih vježbi. Ljetna škola je učesnike upoznala, a nadamo se i naučila o osnovnim laboratorijskim vještinama, mikrobiologiji hrane i mikrobiološke metode u laboratoriju, kvalitativnim indikatorima u određenim prehrambenim namirnicama, preradi tradicionalnih prehrambenih proizvoda – sušenjem, HACCAP standardu i senzorskoj analizi hrane.
Na kraju seminara dodjeljeni su certifikati za učešće.
Zahvaljujemo se našim predavačima, profesorima, studentima i svim učesnicima u seminaru.

Agromediteranski fakultet – UNMO je svom dosadašnjem radu organizovao ili bio suorganizator značajnog broja naučnih i stručnih skupova (konferencija, simpozija, seminara itd.). Ovu tradiciju će nastaviti, unaprijediti i češće organizirati slične skupove. Time se unaprijeđuje naučno‐istraživački rad, saradnja, ali se poboljšava kvaliteta cjelokupnog akademskog društva.

Projekat se nastavlja održavanjem “Dana nauke” u novembru 2019. godine gdje će studenti završnih godina imati priliku učestvovati i prezentovati svoje istraživanje iz diplomskog ili master rada.
Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba