Skip to the content

Održan sastanak Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje

5. novembra 2019. godine održan je prvi sastanak Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje koja je formirana s ciljem promoviranja aktivne naučne, stručne i tehničke saradnje u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokrenula je proceduru uspostavljanja Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Cilj mreže je uspostavljanje okvira za naučnu, stručnu i tehničku saradnju kroz koordinaciju aktivnosti, razmjenu informacija, razvoj i implementaciju zajedničkih projekata, razmjenu iskustava i najbolje prakse. Mreža se formira za potrebe realizacije zadataka i projekata delegiranih i/ili finansiranih od strane međunarodnih organizacija među kojima su Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) te druge međunarodne organizacije iz oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Agromediteranski fakultet je pristupio Mreži organizacija u oblasti hrane i hrane za životinje. To je značajan korak za naš Fakultet jer ćemo biti u mogućnosti iskazivati interes za projekte dostupne u okviru „EU Risk assessment agende/EU RAA“ Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), kao i s drugim mogućnostima saradnje s EFSA-om posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao kontakt tačke EFSA-e.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba