Skip to the content

Posjeta JU Srednja škola Jablanica

Dekanica Agromediteranskog fakulteta - unmo prof.dr. Elma Temim je u srijedu 11.12.2019. godine posjetila JU Srednja škola Jablanica, zajedno sa predstavnicima drugih fakulteta UNMO, gdje su učenicima četvrtih razreda predstavili rad i aktivnosti svih organizacijskih jedinica Univerziteta i multidisciplinarnih studija.

Zahvaljujemo se direktorici škole, nastavnom osoblju i učenicima što su svoje vrijeme odvojili za promociju Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba