Skip to the content

KONKURS za upis prve generacije polaznika na doktorski studij Poljoprivreda

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta, broj: 101-2842/19 od 28.11.2019. godine, raspisuje se

KONKURS za upis prve generacije polaznika na doktorski studij Poljoprivreda na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Detalji konkursa u prilogu.

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba