Skip to the content

Vijesti

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu - drugi upisni rok

Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić“ u Mostaru već 20 godina educira i osposobljava visokoobrazovani akademski i stručni kadar koji je spreman uspješno odgovoriti svaremenim izazovima u poljoprivredi. Osnovna djelatnost fakulteta je obrazovanje kadrova u oblasti poljoprivrede i razvijanje istraživačkog i naučnog rada u oblastima: voćarstva i vinogradarstva, ...

Agromediteranski fakultet

Sjeverni logor bb, Mostar

Email. af@unmo.ba

Tel/Fax: 036 571 388

Copyright © 2020 UNMO.ba