Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA HEMIJA II ODRŽANOG: 22. 02. 2021. GODINE

Kandidati koji su pristupili ispitu

ELSAD BRKAN

HARIS RAMADANOVIĆ

pozivaju se na usmeni dio ispita, a koji će se održati u utorak, 02. 03. 2021. godine sa početkom u 8 i 30.

Predmetni nastavnik:

v. prof. dr. Alma Leto

Copyright © 2022 UNMO.ba