Skip to the content

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „SPECIJALNO VOĆARSTVO“ Održanog dana 03.02.2021.godine

RED.BR.

IME I PREZIME

OCJENA

 

1.

AMIRA BATLAK

Sedam (7)

2.

KOVAČEVIĆ EMINA

Osam (8)

3.

ISENOVIĆ  AZEMINA

Sedam (7)

4.

ĐONKO NEJRA

Osam (8)

5.

MERIMA MUMINOVIĆ

Osam (8)

6.

DUVNJAK MELIKA

Osam (8)

 

 

 

Prof.dr. Ahmed Džubur

Copyright © 2022 UNMO.ba