Skip to the content

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE SANELE HATARIĆ

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 

oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE

 

SANELE HATARIĆ

pod nazivom

 

„Fenološke i pomološke karakteristike   sorti   trešnje   na   podlozi   Colt“

 

Odbrana će se obaviti 27.5.2020. godine u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom u 12 sati.

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 20.5.2020.                                                                       DEKAN:

                                                                                            Prof. dr. Elma Temim

 

 

Copyright © 2020 UNMO.ba