Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA GENETIČKI RESURSI BILJAKA ODRŽANOG 9.3.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Isić Amar

AM190005

25,5

2.

Ibrahimović Ramo

AM190009

24

3.

Čolaković Nejla

AM190004

26

Studenti koji nisu položili

1.

 

 

 

Studenti koji nisu pristupili ispitu

1.

Behrem Lejla

AM180007

-

2.

Begić Lejla

AM180006

-

Usmeni ispit će se održati u dogovoru sa studentima.

 

_________________________

 

  prof.dr. Semina Hadžiabulić

Copyright © 2021 UNMO.ba