Skip to the content

Rezultati završnog testa iz predmeta EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA održanog 3. 3. 2020.godine

Red br

Ime i prezime

ocjena

1.

Adib Kujan

5

 

 

 

Iz kabineta

Copyright © 2020 UNMO.ba