Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE ODRŽANOG 27.1.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Zurovac Danijela

AB170030

31

2.

Hakalović Evela

AB170013

29,5

3.

AnđušićAnđela

AB170032

29,5

4.

Fazlić Munir

AB170003

28,5

5.

Fazlić Eldin

AB170002

27,5

6.

Avdalović Milutin

AB190021

25

7.

Habibija Adis

AB160060

24

8.

Jusić Ismet

AB160040

24

Studenti koji nisu položili

1.

Filipović Amna

AB160064

21

2.

Hadžić Anisa

AB17006

20

3.

Junuzović Amer

AB160062

16

4.

Veledar Mehmed

AB170007

14

 

Usmeni dio ispita će održati u dogovoru sa studentima.

_________________________

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba