Skip to the content

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA HEMIJA II ODRŽANOG: 29. 1. 2020. GODINE

 

Red.br.

Ime i prezime

Osvojeni bodovi tokom semestra

Osvojeni bodovi na završnom ispitu

UKUPNO

OCJENA

1.

Karić  Amela

49,5

34,5

84+1

devet(9)

2.

Nejla  Habibija

38

32

70

sedam(7)

 

Studenti koji su polagali integralno:

Red.br.

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

OCJENA

1.

Biljana Ekmečić

24    ( 30 %)

pet (5)

2.

David  Gagro

      20    (25%)

pet (5)

3.

Selma  Behrem

   15    (18,75%)

pet (5)

4.

Ismail  Karaga

 8      (10%)

pet (5)

 

Za upis ocjena indekse donijeti u ponedjeljak, 3. 2. 2020. godine u 9 sati.

Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak, 3. 2. 2020. godine od 9 do 10 sati.

 

Predmetni nastavnik:

v. prof. dr. Alma Leto

Copyright © 2020 UNMO.ba