Skip to the content

VINARSTVO REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA

Redni

broj

Student

Bodovi

1.

Habibija Adis

22,5

2.

Zurovac Danijela

16,5

3.

Dogan Tarik

16

4.

Hadžić Anisa

12,5

5.

Filipović Amna

12,5

6.

Veledar Mehmed

11,5

7.

Hakalović Evela

11

8.

Jusić Ismet

5

9.

Junuzović Amer

3

 

Usmeni ispit:

 

  1. Habibija Adis

 

Usmeni ispit će se održati 17.02.2020. (ponedjeljak) u  10 sati.

 

 

 

Mostar, 12.02.2020.                                              Predmetni nastavnik: prof.dr.Semira Sefo

 

Copyright © 2020 UNMO.ba