Skip to the content

Rrezultati završnog testa iz predmeta ORGANSKA POLJOPRIVREDA U MEĐUNARODNIM INTEGRACIJAMA održanog 3. 2. 2020. godine

Red. br.

Ime i prezime

ocjena

1.

Haris Marić

6

2.

Alem Vereget

6

3.

Aldin Buljina

5

4.

Derviš Vrebo

5

5.

Senad Jamaković

5

 

 

Predmetni nastavnik

Prof dr Svetlana Hadžić

Copyright © 2020 UNMO.ba