Skip to the content

REZULTATI DRUGOG TESTA IZ PREDMETA GENETIČKI RESURSI BILJAKA ODRŽANOG 6.2.2020.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

1.

Alić Amila

AM190012

13

2.

Alić Armina

AM190003

15

3.

Čolaković Nejla

AM190004

5,5

4.

Ibrahimović Ramo

AM190009

16

5.

Isić Amar

AM190005

9,5

6.

Kujan Adib

AM190016

13,5

7.

Ramić Azra

AM190010

11

 

_________________________

  prof.dr.Semina Hadžiabulić

Copyright © 2020 UNMO.ba